Wersje językowe: PL EN DE RU

Katalog wystawy

Koniec wojny przyniósł narodom europejskim różne doświadczenia. Dla Niemców oznaczał klęskę i upadek reżimu, który większość z nich popierała przez 12 lat. Europie Zachodniej przyniósł wolność i powrót do demokracji, Związkowi Radzieckiemu zapewnił hegemonię nad połową kontynentu i pozycję światowego mocarstwa. Czym był rok 1945 dla Polaków?

 

Wystawa, którą Państwu prezentujemy, składa się z 45 przedmiotów lub zestawów przedmiotów związanych z końcem II wojny światowej. Pochodzą one z ziem polskich albo dotyczą losów Polaków, mówią zatem przede wszystkim o doświadczeniach wschodnio- i środkowoeuropejskich. Niekiedy opowiadają historie konkretnych osób i miejsc, niekiedy są po prostu charakterystyczne dla swoich czasów. Choć zostały podzielone na pewne grupy tematyczne, świadomie zrezygnowaliśmy z narzucania ściśle wytyczonej trasy zwiedzania, pozwalając Państwu samodzielnie zapoznawać się z nimi w dowolnej kolejności. Każdy zwiedzający może na tej podstawie wyrobić sobie własny osąd o ostatnich tygodniach wojny i początkach nowego porządku. Mamy nadzieję, że nasza wystawa stanie się dla Państwa inspirującym bodźcem do refleksji nad złożonością wydarzeń i zjawisk historycznych towarzyszących końcowi wojny w tej części Europy, a także nad niejednoznacznością ich skutków.

 

Paweł Machcewicz

Piotr M. Majewski