Wersje językowe: PL EN

Muzeum II Wojny Światowej

Aktualności

23.05.2016 Muzeum II Wojny Światowej wyróżnione w konkursie Sybilla 2015

Laureaci konkursu Sybilla 2015 podczas gali wręczenia nagród. Fot. z archiwum NIMOZ.

Laureaci konkursu Sybilla 2015 podczas gali wręczenia nagród. Fot. z archiwum NIMOZ.

23 maja 2016 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej zostały ogłoszone wyniki konkursu na Wydarzenie  Muzealne Roku Sybilla 2015. Miło nam poinforomować, że nasze Muzeum dostało wyróżnienie w kategorii Edukacja za warsztaty "Sekrety Enigmy". Projekt został przygotowany i był prowadzony przez Mateusza Jasika z działu edukacyjnego.


Warsztaty zostały przeprowadzone w gdańskich szkołach ponadgimnazjalnych. Wzięło w nich udział 180 uczniów. Zajęcia były bezpłatne i odbywały się terenie szkoły, trwały 40 min.
Muzeum podjęło się także realizacji wersji warsztatów „Sekretów Enigmy” w czasie terenowych wydarzeń historycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum, gdzie udział wzięło ok. 600 uczestników.
Zagadnienia omawiane na warsztatach dotyczą złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma przez polskich matematyków oraz wpływu tego faktu na losy II wojny światowej. Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozwinięcie wiadomości zawartych w programie nauczania historii. Wyjątkowość projektu polega na połączeniu prezentacji tła historycznego z rozwiązywaniem łamigłówek kryptologicznych, za pomocą szyfrów stosowanych na przestrzeni dziejów.
Specjalnie na potrzeby tego projektu przygotowano pomoce dydaktyczne – modele maszyny szyfrującej z obrotowymi wirnikami, pozwalające samodzielnie kodować i rozkodowywać wiadomości. A także kopie i symulatory Enigmy oraz modele wirników, dzięki którym lepiej można zrozumieć zasady kodowania zastosowane w maszynie.

 21.05.2016 Europejska Noc Muzeów na Westerplatte

Europejska Noc Muzeów na Wesetraplatte przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Roman Jocher

Europejska Noc Muzeów na Wesetraplatte przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Fot. Roman Jocher

W ramach Europejskiej Nocy Muzeów, Muzeum II Wojny Światowej po raz kolejny zaprosiło na Westerplatte, gdzie przygotowało szerg atrakcji, umiejscowionych w dwóch strefach edukacyjnych na terenie półwyspu.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w galerii fotografii.


Pierwsza strefa była poświęcona Lądowej Obronie Wybrzeża i obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej w pierwszycdniach września 1939 r. Odbywały się w niej pokazy w wykonaniu rekonstruktorów. Główną atrakcją były pokazy pirotechniczne "Bombardowanie koszar" odtwarzające nalot niemieckich bombowców w dniu 2 września 1939 r. na Wojskową Składnicę Tranzytową. Ponadto była ekspozycja sprzętu wojskowego i wyposażenia żołnierzy z okresu kampanii polskiej.


Druga strefa edukacyjna była związana z obchodami „Roku Cichociemnych”, gdzie znajdowały się stanowiska z warsztatami i zadaniami dla wszystkich grup wiekowych, dzięki którym uczestnicy poznali wybrane akcje specjalne, w jakie zaangażowani byli spadochroniarze Armii Krajowej. W ramach udziału w zadaniach przygotowanych w strefie uczestnicy mieli możliwość przejazdu drezynami po półwyspie.

11.05.2016 Pismo dyrektora Muzeum, Pawła Machcewicza, do przewodniczącego Rady ds. Muzeów

Poniżej zamieszczamy pisma wystosowane przez dyrektora Muzeum, prof. Pawła Machceiwcza, do przewodniczącego Rady ds. Muzeów, dr. hab. Michała Woźniaka, w związku z obwieszczeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. pod nazwą Muzeum II Wojny Światowej oraz pismo, z dn. 22.04.2016 r. zawierające stanowisko Muzeum odnośnie koniecznośći zaopiniowania przez Radę ds. Muzeów połączenia instytucji.

 

Materiały do pobrania

06.05.2016 Informacja Dyrektora Muzeum odnośnie decyzji MKiDN o połączeniu muzeów z dn.06.05.2016

04.05.2016 Listy poparcia dla Muzeum II Wojny Światowej

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, spływają listy w sprawie naszego Muzeum i planów połączenia z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Wiele instytucji i osób z całego świata zaangażowało się w poparcie Muzeum II Wojny Światowej. Z treścią poszczególnych listów można zapoznać się poniżej.

Materiały do pobrania

22.04.2016 Oświadczenie Kolegium Programowego odnośnie obwieszczenia MKiDN o połączeniu Muzeum

Członkowie Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej wystosowali oświadczenie odnoszące się do obwieszczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15. 04.2016 r.

Materiały do pobrania

19.04.2016 Informacja o spotkaniu Dyrektora Muzeum z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja o spotkaniu Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, prof. dr. hab. Pawła Machcewicza, z Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotrem Glińskim

18 kwietnia 2016 r. w Warszawie na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miało miejsce spotkanie na temat przyszłości Muzeum II Wojny Światowej. Minister Piotr Gliński wyraźnie zaznaczył, że nie podjął jeszcze żadnych decyzji odnośnie przyszłości Muzeum II Wojny Światowej. Możliwość połączenia z Muzeum Westerplatte jest rozważana przez Ministra, nie jest jednak przesądzona. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa obowiązek obwieszczenia z wyprzedzeniem 3 miesięcy zamiaru dokonania przekształceń placówek kulturalnych (w przypadku Muzeum II Wojny Światowej takie obwieszczenie zostało ogłoszone 15 kwietnia 2016). Minister podkreślił, że czas ten chce wykorzystać na analizę kształtu wystawy Muzeum II Wojny, zorganizowanie debaty historyków na ten temat i dopiero w wyniku tego namysłu podejmie decyzje o przyszłości Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte. Prof. Gliński zaznaczył, że analizy mogą potrwać znacznie dłużej niż wymagane przez ustawę 3 miesiące, a ich ostateczny rezultat jest otwarty.

Minister Gliński wyraził oczekiwanie, by wystawa Muzeum II Wojny Światowej przedstawiała polskie doświadczenie historyczne i polską perspektywę wojny, przywołując jednocześnie głosy krytyczne wobec koncepcji Muzeum, wyrażane w przeszłości, a także przedstawione w czterech recenzjach wystawy Muzeum II Wojny Światowej, przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Gliński zadeklarował przekazanie tych recenzji do wiadomości Muzeum II Wojny Światowej, uznając, że opinia publiczna ma prawo je znać.

W odpowiedzi wyjaśniłem, że od samego początku głównym celem Muzeum II Wojny Światowej jest wpisanie polskiego doświadczenia historycznego w szerszy kontekst europejski i światowy. Podkreśliłem, że to jest właśnie najlepszy sposób zaznajamiania światowej opinii ze specyfiką polskiej historii. Przedstawiłem Ministrowi główne założenia wystawy, informując min., że bardzo ważną jej część stanowi opowieść o Westerplatte, Pomorzu i wojnie 1939 r. Przedstawiamy niemieckie działania w 1939 r. jako początek wojny na wyniszczenie i planowego ludobójstwa na polskich elitach (m.in. rozstrzelanie już w 1939 r. kilkudziesięciu tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, bombardowania niebronionych miast, ataki na kolumny uciekinierów, mordy na Żydach, na jeńcach). Zaznaczyłem jednocześnie, że ograniczenie wystawy tylko do wydarzeń  1939 r. nie przekaże całości polskiego doświadczenia wojny, pozostawiając poza nawiasem narracji tak ważne tematy, jak m.in. Akcja AB, zbrodnia katyńska, Zagłada Żydów, Polskie Państwo Podziemne. Wyjaśniłem też, że zarzut, iż wystawa nie pokazuje zbrodni na Polakach na Wołyniu nie odpowiada rzeczywistości. Jest wręcz przeciwnie, Muzeum II Wojny będzie pierwszą placówką w Polsce i na świecie, w której będzie się znajdował cały dział wystawy poświęcony zbrodniom ukraińskim na Polakach na Wołyniu i w Galicji, m.in. prezentowane będą przedmioty należące do wymordowanej ludności wsi Ostrówki, wydobyte w trakcie ekshumacji.

Minister Gliński w odpowiedzi stwierdził, że jeżeli rzeczywiście taki byłby kształt wystawy Muzeum, to stwarza to dobrą płaszczyznę do dalszych dyskusji. Zaznaczyłem, że pracownicy Muzeum II Wojny Światowej swoją pracę od początku swoją traktują jako służbę publiczną, a Muzeum jest dobrem ogólnonarodowym, służącym krajowi, a nie jakiemukolwiek partykularnemu środowisku, partii politycznej, czy konkretnemu rządowi.

Minister Gliński stwierdził, że budowa powinna być kontynuowana w sposób możliwie najszybszy i najbardziej efektywny, a żadne dotychczas wydane środki nie mogą zostać zmarnowane.

Minister Gliński podniósł także kwestię wysokich kosztów budowy Muzeum II Wojny Światowej (ok.448 mln zł, w tym ok. 45 mln zł koszt wystawy). Wyjaśniłem, że takie są rzeczywiste koszty stworzenia wielkiego muzeum historycznego, z nowoczesną wystawą na światowym poziomie. Zwróciłem uwagę, że planowane Muzeum Historii Polski ma kosztować, według informacji przekazanych opinii publicznej, ok. 490 mln zł. Wyraziłem również przekonanie, że tworzone muzea historyczne, zarówno Muzeum Historii Polski, jak i Muzeum II Wojny Światowej, są bardzo Polsce potrzebne. Muzeum II Wojny Światowej, którego otwarcie i udostępnienie dla zwiedzających jest realne na początku 2017 r., ma szanse stać się bardzo silnym, szeroko słuchanym polskim głosem we wszystkich najważniejszych, międzynarodowych dyskusjach i kontrowersjach wokół II wojny światowej, jej skutków, a nawet szerzej - całej historii XX wieku, dla którego wojna ta była najważniejszym wydarzeniem.

Prof. dr hab. Paweł Machcewicz

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej 

Poniżej zamieszczono program funkcjonalno-merytoryczny wystawy głównej muzeum. Ten materiał w syntetyczny sposób przedstawia wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej. W styczniu 2016 r. został przekazany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i był punktem odniesienia w trakcie spotkania między Ministrem Piotrem Glińskim i Dyrektorem Muzeum Pawłem Machcewiczem, które odbyło się 18 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy również do przeczytania wywiadów w dyrektorem Muzeum: dotyczącym sytuacji Muzeum, jakie ukazały się 22.04.2016 r. Gazecie Wyborczej. oraz o wystawie głównej z dn. 24.01.2016 r.

Materiały do pobrania

17.04.2016 Inscenizacja historyczna "Akcja Burza"

Inscenizacja walk polskich oddziałów stoczonych w ramach operacji "Akcja Burza" fot. Roman Jocher

Inscenizacja walk polskich oddziałów stoczonych w ramach operacji "Akcja Burza" fot. Roman Jocher

17 kwietnia 2016 r. w skansenie w Olsztynku Muzeum II Wojny Światowej we współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku przygotowało inscenizację odtwarzającą walki Oddziałów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w 1944 r.


Tego dnia odegrano 4 inscenizacje nawiązujące do historii 77 pułku piechoty AK i walk niemiecko-sowieckich stoczonych na Wileńszczyźnie w 1944 r. Dziękujemy serdecznie za udział rekonstruktorom, pirotechnikom, pilotom samolotów oraz wszystkim, dzięki których zaangażowaniu i pomocy udało się przeprowadzić ją w sposób ciekawy i bezpieczny. Szczególne podziękowania składamy kombatantom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i byli obecni na wydarzeniu.

Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć w galerii fotografii.

Relacja filmowa jest dostepna w galerii filmów.

16.04.2016 Oświadczenie dyrektora Muzeum prof. Pawła Machcewicza

"15 kwietnia br. minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński ogłosił zamiar połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Obwieszczenie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone poniżej zapowiada: "W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury: Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku".

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej nie była informowana o tym zamiarze i dowiedziała się o nim ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już po publikacji obwieszczenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego. O planach tych nie była też informowana Rada Powiernicza Muzeum II Wojny Światowej."

Prof. Paweł Machcewicz

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej

Materiały do pobrania

13.04.2016 Spotkania z historią. Promocja książki "Druga wojna światowa w pamięci..."

Dr Bartosz Korzeniowski, dr Amelia Korzeniowska i dr Piotr M. Majewski podczas promocji książki. Fot. Roman Jocher

Dr Bartosz Korzeniowski, dr Amelia Korzeniowska i dr Piotr M. Majewski podczas promocji książki. Fot. Roman Jocher

13 kwietnia w ramach cyklu wykładów otwartych „Spotkania z historią” Muzeum zorganizowało promocję książki „Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015)” pod redakcją Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego.W spotkaniu udział wzięli Autorzy: Amelia Korzeniewska i Bartosz Korzeniewski, a dyskusję poprowadził Piotr M. Majewski – zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

Dr Bartosz Korzeniowski opowiedział o badaniach i założeniach, jakie towarzyszyły zbieraniu i opracowywaniu materiałów do książki. Zaprezentował również najważniejesze muzea w Polsce i ich działalność, które zajmują się tematyką II wojny światowej. Dr Amelia Korzeniowska przedstawiła jak II wojna światowa jest prezentowana w polskim filmie fabularnym po 1989 .

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja.

Publikacja została wydana nakładem Muzeum II Wojny Światowej.

Projekt wydawniczy poznańskich naukowców to interesująca i pożyteczna próba przeglądu aktualnej i ważnej problematyki wizerunku II wojny światowej w pamięci zbiorowej  kształtowanej przez teksty kultury w Polsce i w Niemczech. W realizacji projektu uczestniczyli także niemieccy badacze pamięci kulturowej, co umożliwiło zaprezentowanie punktów widzenia dwóch zaangażowanych w wydarzenia społeczeństw.
Zamieszczone w tomie artykuły odwołują się do starannie dobranych, bogatych źródeł. Oczywiście, nie mogą bazować na wszystkich dostępnych materiałach, jest ich bowiem zbyt wiele, lecz trafnie dobrane przykładowe dzieła literackie i filmowe oraz ekspozycje muzealne pozwalają na wnikliwą analizę kształtujących się od 25 lat postaw wobec przeszłości, kreślenie ich typologii i przemian.

dr hab. Stefan Bednarek

Książka lokuje się w nurcie badań eksplorujących w perspektywie porównawczej zjawiska występujące we współczesnej kulturze polskiej i niemieckiej. Autorzy podjęli ważny temat wzbogacając tym samym refleksję nad polsko – niemieckimi relacjami w zakresie pamięci zbiorowej, napisali tom zwarty i syntetyczny, niosący wiele szczegółowych informacji, ale też mający ambicję syntezy wybranych aspektów polskiej i niemieckiej pamięci kulturowej ostatnich dekad. Jest to praca pożyteczna i stymulująca – skłania do dyskusji, stanowi źródło inspiracji i nowych pytań badawczych.

dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski