Wersje językowe: PL EN

23.04.2017 Córka gen. Andersa chce przekazać pamiątki po ojcu dla Muzeum II Wojny Światowej

Córka gen. Andersa, senator Anna Maria Anders, w czasie zwiedzania Muzeum w towarzystwie Dyrektora i pracowników Muzeum.

Córka gen. Andersa, senator Anna Maria Anders, w czasie zwiedzania Muzeum w towarzystwie Dyrektora i pracowników Muzeum.

Córka gen. Andersa, senator Anna Maria Anders, sprawująca obecnie funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, odwiedziła w niedzielę 23 kwietnia Muzeum II Wojny Światowej. Pani Anders zadeklarowała chęć przekazania naszemu Muzeum większej liczby pamiątek po ojcu, co bardzo nas cieszy. Wyraziła również uznanie dla nowoczesnego charakteru Muzeum, podkreślając, że "jest świetnie zrobione". Owocem tego spotkania jest również planowana ekspozycja wystawy czasowej "Armia Andersa – Szlak nadziei", która była prezentowana m.in. w Kongresie USA.

12.04.2017 W 2017 r. Muzeum będzie nieczynne w następujących dniach

Uprzejmie informujemy, że Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w następujących dniach świątecznych:

15 kwietnia - Wielka Sobota

16 kwietnia - Wielkanoc

17 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

15 czerwca - Boże Ciało

1 listopada - Wszystkich Świętych

24 grudnia - Wigilia

25 grudnia - Boże Narodzenie

26 grudnia - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

31 grudnia - Sylwester

11.04.2017 Kombatanci na spotkaniu z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

Kombatanci na spotkaniu z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

Kombatanci na spotkaniu z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

W dniu 11 kwietnia dyrektor Karol Nawrocki wraz z prof. Grzegorzem Berendtem spotkał się z przedstawicielami środowisk kombatanckich województwa pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział członkowie Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w tym prezes prof. kpt. Jerzy Grzywacz i prezes Koła Gdańsk kpt. Ryszard Kozubowski. Pan dyrektor zapewnił kombatantów – świadków i bohaterów wydarzeń II Wojny Światowej - o woli bliskiej współpracy i wsłuchiwania się w ich głosy. Kpt. Jerzy Grzywacz zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego zagospodarowania Półwyspu Westerplatte, ze względu na fakt symbolicznej, heroicznej obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego we wrześniu 1939 roku. Kombatanci otrzymali zapewnienie, że Westerplatte będzie ważnym miejscem dla działań Muzeum, gdzie docelowo znajdzie się jego filia.

11.04.2017 Ponowne uruchomienie sprzedaży internetowej biletów w Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej wznawia internetową sprzedaż biletów. Bilety można nabywać na takich samych zasadach, jak poprzednio, określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum. Od środy 12.04 wszystkie bilety do Muzeum będą płatne, za wyjątkiem darmowych wejść we wtorki. Przywrócone również zostają opłaty za korzystanie z parkingu podziemnego zgodnie z regulaminem.

Przypominamy, że zakup biletów, oprócz internetowego systemu sprzedaży biletów,  jest możliwy w kasach Muzeum. Do sprzedaży internetowej jest udostępniona ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostałe bilety można kupić  w kasach Muzeum. Kasy są czynne w dniach funkcjonowania Muzeum w godz. 9:30 – 17:00.

System zakupu biletów online jest dostępny na stronie:
https://bilety.muzeum1939.pl/

06.04.2017 dr Karol Nawrocki został nominowany na p.o. dyrektora nowo utworzonego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W dn. 06.04 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego dr Karol Nawrocki został nominowany na p.o. dyrektora nowo utworzonego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Statut nowej instytucji łączy zadania obu dotychczasowych placówek i przewiduje w jej strukturze Oddział pod nazwą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dyrektor Karol Nawrocki spotkał się osobiście z ustępującym dyrektorem Pawłem Machcewiczem oraz z jego zastępcami. Odbyło się również wspólne spotkanie z kierownikami poszczególnych działów. Zaplanowane jest spotkanie z Komisją Zakładową Solidarności.

W nadchodzących dniach p.o. dyrektora będzie wdrażał się w funkcjonowanie całej instytucji. Do jego  pierwszych zadań będzie należało zbadanie sytuacji finansowej i kadrowej.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach.

Dr Karol Nawrocki od 2009 roku jest pracownikiem gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, w którym od 2014 r. zajmuje stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Jest autorem i  redaktorem książek oraz artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Jest znanym na Pomorzu społecznikiem nagradzanym wieloma odznaczeniami środowisk kombatanckich i patriotycznych. Jest także Przewodniczącym Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Za zaangażowanie społeczne, działalność edukacyjną i charytatywną został głosami czytelników „Dziennika Bałtyckiego” wybrany Osobowością Gdańska i Pomorza roku 2016.

Serdecznie zapraszamy  wszystkich do odwiedzenia Muzeum II Wojny Światowej.

05.04.2017 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia MKiDN w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Budynek Muzeum II Wojny Światowej. Fot. Roman Jocher

Budynek Muzeum II Wojny Światowej. Fot. Roman Jocher

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia MKiDN w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Naczelny Sąd Administracyjny we wspomnianym postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2017 r., uwzględniającym zażalenie Ministra, uznał, że w rozpoznawanej sprawie na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyłączona jest kognicja sądów administracyjnych. Stąd też brak było podstaw do ustosunkowania się przez Naczelny Sąd Administracyjny do ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia, jak i kwestii legitymacji skargowej Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wskazując na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując powiązania przedmiotu wniosku o wstrzymanie wykonania z ustawową przesłanką wyłączenia kognicji sądu administracyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe motywy, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny, zostały przedstawione w pisemnym uzasadnieniu postanowienia dostępnym poniżej.

Materiały do pobrania