Wersje językowe: PL EN

30.06.2017 Odwiedził nas ambasador Francji

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy

30 czerwca br. Muzeum II Wojny Światowej odwiedził Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy. Wraz z nim na spotkanie z dyrekcją placówki przybyli Alain Mompert, Konsul Honorowy Francji oraz Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret.

Ambasador Francji podczas dzisiejszego spotkania z dyrekcją Muzeum poruszył kwestię gen. Hallera oraz wystawy poświęconej polskiej armii, którą oficjalnie otworzył w tym miesiącu. Na budynku ambasady Francuskiej do końca lata będzie można obejrzeć ekspozycję zatytułowaną „Błękitna Armia Hallera we Francji. Utworzenie niezależnej Polskiej Armii 4 czerwca 1917”. Następnie wystawa będzie eksponowana w innych polskich miastach.

Dyrektor Karol Nawrocki przypomniał w trakcie dyskusji, że w tym roku przypada 50 rocznica wizyty Charlesa de Gaulla w Polsce. Poruszył również kwestię stanu badań nad najnowszą historią Polski.

Obecny na spotkaniu wicedyrektor muzuem prof. Berendt opowiedział o misji i celach muzeum na najbliższy okres a następnie oprowadził delegację po wystawie głównej muzeum. 

To już kolejne odwiedziny zagranicznych gości w naszej placówce. Od kwietnia w placówce gościliśmy już ambasadora USA Paula W. Jonesa, Konsul generalną Niemiec Cornelię Pieper, ambasador Finlandii Hannę Katariine Lehtinen oraz ambasador Belgi Colette Taquet. 

26.06.2017 „Polska pamięć” - Jan Żaryn w Muzeum II Wojny Światowej

Promocja książki "Polska pamięć". Fot. Mikołaj Bujak

Promocja książki "Polska pamięć". Fot. Mikołaj Bujak

Muzeum II Wojny Światowej gościło wczoraj prof. Jana Żaryna, który promował swoją najnowszą książkę "Polska pamięć. O historii i polityce historycznej".  Spotkanie z autorem poprowadził wydawca Adam Chmielecki. W wydarzeniu wzięło udział niemal stu uczestników.

Spotkanie zostało poprzedzone słowem wstępnym dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, dr Karola Nawrockiego. W nawiązaniu do książki prof. Jana Żaryna, dyrektor zaznaczył, że: Muzeum będzie miejscem debaty, miejscem spotkań, myśli i refleksji historyków i ludzi o różnej wrażliwości. Nie może zabraknąć tu polskich bohaterów, nie może zabraknąć wydarzeń i postaci, których często nam brakuje. Dyskusja historyków i naukowców o różnej wrażliwości sprawi, że zarówno wystawa główna jak i wydarzenia jej towarzyszące: wydarzenia edukacyjne, wystawy czasowe będą lepsze. Na tym polega historia – by być jak najbliżej obiektywnego charakteru minionych wydarzeń.

W czasie prezentacji książki i dyskusji, która się po niej wywiązała prof. Jan Żaryn przedstawił cele polityki historycznej w przypadku Polski, podkreślając, że jest to kolosalne wyzwanie, wynikające z faktu podstawowego i fundamentalnego, że byliśmy przez wiele dziesięcioleci, od '45 roku do lat 50. poza nurtem twórców historii I połowy XX w. W tym samy czasie, gdy nas nie było jako podmiotu suwerennego, zabudowano narrację o I połowie XX w. (…) Musimy się dziś z tym zderzać i odpowiadać na poziomie naukowym, edukacyjnym i popkulturowym. (…) Mieliśmy w XX wieku wybitnych bohaterów i wybitne postacie, które możemy wykreować jako tych, którzy docierają do świata.

26.06.2017 Spotkania ze świadkami historii

Realizacja notacji filmowych ze świadkami historii

Realizacja notacji filmowych ze świadkami historii

W dniach 11 – 18 czerwca br. delegacja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po raz piąty przebywała na Wołyniu na Ukrainie. Głównym celem wizyty była realizacja notacji filmowych ze świadkami historii. Nagrano ich 16 a tym samym liczba zrealizowanych na Wołyniu wzrosła do 55. Są to relacje Polaków, Ukraińców, Rosjan i Żydów.

Utrwalanie relacji świadków traktowane jest priorytetowym zadaniem Muzeum II Wojny Światowej. Grono tych, którzy pamiętają czas wojny z roku na rok z przyczyn naturalnych maleje. W utrwalonych zapisach filmowych znalazły się m.in. wspomnienia dotyczące okupacji sowieckiej i niemieckiej, ruchu oporu, zbrodni nacjonalistów ukraińskich i zagłady Żydów. Wzorem ubiegłych wyjazdów zrealizowano również szereg dokumentów filmowych w terenie, w miejscach ważnych dla wydarzeń minionej wojny.

W trakcie pobytu nawiązano również kontakty z muzeami na Wołyniu, wśród nich w Dubnie, Krzemieńcu i w Młynach. Miłym akcentem był udział delegowanych w uroczystościach otwarcia dwóch wystaw czasowych w muzeum w Dubnie, gdzie w trakcie części oficjalnej obok flagi ukraińskiej stała flaga polska.

Pomocy w docieraniu do bohaterów notacji obok dyrekcji wspomnianych muzeów udzieliły również organizacje polonijne w Łucku, Beresteczku, Krzemieńcu i w Zbarażu. Bezcenna okazała się nawiązana współpraca z Konsulatem Generalnym w Łucku, gdzie delegowani mogli się również spotkać z jego pracownikami, w tym z Wiesławem Mazurem - Konsulem Generalnym RP w Łucku.

Wołyń jest przedmiotem zainteresowań Muzeum, jako ważny punkt na mapie historycznej okresu II Wojny Światowej. Podczas pobytu udało się pozyskać ciekawe materiały archiwalne i fotograficzne, oraz zainicjować współpracę, która w przyszłości może zaowocować organizacją konferencji naukowych, wystaw oraz publikacji.

18.06.2017 Otwarcie wystawy czasowej "Stefan Rowecki - Grot"

Briefing prasowy wicedyrektora muzeum i wojewody pomorskiego

Briefing prasowy wicedyrektora muzeum i wojewody pomorskiego

Złożoną z kilkudziesięciu plansz wystawę czasową poświęconą gen. Stefanowi Roweckiemu otwarto w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na wystawie zaprezentowane zostanie życie Stefana Roweckiego począwszy od momentu jego urodzenia aż do chwili aresztowania.

W tym roku przypada 122. Rocznica urodzin gen. Stefana Roweckiego. Pomysł uczczenia i utrwalenia w pamięci młodego pokolenia postaci Generała zrodził się w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Z inicjatywy Dyrektora dr. Wojciecha Germaziaka została nawiązana współpraca z Archiwum Akt Nowych, które posiada największy zasób dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego. Nawiązano również współpracę z innymi instytucjami i osobami, które posiadają w swoich zbiorach fotografie i dokumenty dotyczące Stefana Roweckiego.

„Dziś otwieram wystawę poświęconą generałowi Stefanowi Roweckiemu. To dla mnie postać bardzo ważna. Chyba jedna z najcenniejszych w gamie osób, które podczas wojny dbały o sprawę polską. Wydaje mi się, że nie można było znaleźć lepszego niż właśnie generał Rowecki dowódcy na czas wojenny, na czas trudny, na czas, kiedy byliśmy pod dwiema okupacjami” – powiedział wicedyrektor Muzeum Tomasz Gliniecki podczas oficjalnego otwarcia wystawy.

"Generał w sposób absolutnie wyjątkowy potrafił scalić cechy, które z jednej strony stawiały go jako profesjonalistę - bardzo dobrego dowódcę, wymagającego dowódcę, który znał siłę rozkazu (…), ale też zawsze - mimo różnicy zdań - bardzo cenił i szanował zdanie i rozkaz generała Sikorskiego”. „Potrafił to łączyć ze światem cywilnym i politycznym. To głównie dzięki niemu Polskie Państwo Podziemne rozrosło się do takiego schematu, który znamy dziś, że potrafiło objąć większość dziedzin normalnej państwowości chociaż było w podziemiu” – powiedział wicedyrektor Muzeum.

„Bohaterstwo i szlak bojowy, jak również tragiczna śmierć generała w obozie koncentracyjnym, są przestrogą i pokazaniem, jak tragiczne mogą być doświadczenia II wojny światowej” - powiedział obecny na otwarciu wystawy podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski.

Ekspozycja poświęcona gen. Roweckiemu prezentowana będzie w MIIWŚ przez najbliższy miesiąc.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

12.06.2017 Pamiątki z Powstania Warszawskiego w MIIWŚ

Plecak uszyty podczas Powstania Warszawskiego

Plecak uszyty podczas Powstania Warszawskiego

Muzeum II Wojny Światowej pozyskało cenny dar 7 pamiątek związanych z Powstaniem Warszawskim. Zbiór pamiątek przekazała Pani Waleria Baran z domu Brandt, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Każdy dzień był straszny, jak mogłam pomagałam. Zwłoki chowaliśmy tam, gdzie było wolne miejsce – opowiadała Pani Waleria podczas przekazania pamiątek.

Pani Waleria w 1942 r. uciekła do Warszawy przed wywiezieniem, następnie została skierowana na roboty przymusowe. Uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Opisywała wybuch Powstania i reakcję Warszawiaków na godzinę „W” – Bracia do broni, powstanie wybuchło, koniec tyranii! – wspomniała okrzyki, które wznosili powstańcy na ulicach Warszawy.

Pani Baran opowiadała o nalotach i ostrzałach kamienicy, w której mieszkała oraz o szukaniu schronienia w piwnicy. Jej dom został całkowicie zniszczony, a ona sama wraz z rodziną została zasypana gruzem. Uratował ich ojciec, który podczas ataku na kamienicę był na zewnątrz budynku. Wspominała bohaterską postawę ludności cywilnej - dostarcznie żywności uciekinierom i powstańcom oraz budowanie barykad i schronów. Opowiadała o Mszach polowych, noszeniu rannych i zakopywaniu trupów: Nie mogłam patrzeć, jak ginęli ludzie, ginęli jak muchy - mówiła.

Po upadku powstania rodzinę Pani Walerii wywieziono do Andrychowa (spali na podłodze, nie mieli jedzenia). Stamtąd zaplombowanymi wagonami towarowymi przez Łódź, Poznań do Wrocławia. Dalej do Bochum w Niemczech, następnie do obozu Durchganglager Friedrichsfeld koło Wesel przeznaczonego dla Warszawiaków. - Baraki były brudne i zarobaczone, na ścianach widniały napisy po poprzednikach: "Rodacy idziemy na śmierć, pomścijcie nas" – opowiadała pani Brandt.

Wśród pamiątek, które już wkrótce będzie można obejrzeć w placówce znalazły się:

1. Plecak uszyty podczas Powstania Warszawskiego przez powstańca z ul. Siennej dla rodziny darczyńcy, po utracie przez nich domu (został zniszczony).

2. Dowód tożsamości nr 691 wydany w dniu 19.08.1942 r. przez Stbahn – Kolej Wschodnia Walerii Brandt.

3. Dwa powstańcze poświadczenia tożsamości wydane dla Walerii Brandt i jej ojca Józefa przez powstańczy Komisariat VIII przy ul. Siennej w Warszawie.

4. Kennkarte / Karty rozpoznawcze Generalnego Gubernatorstwa wydane dla Walerii i Józefa Brandt.

5. Bescheinigung / Zezwolenie wydane przez Arbeitsamt w obozie Durchganglager Friedrichsfeld koło Wesel, który utworzono dla wysiedleńców z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego. Zezwolenie wydane dla Józefa, Marii i Walerii Brandt pozwalające im na udanie się celem podjęcia pracy do Dąbrowy Górniczej (15.10.1944 r.)

6. Polskie tłumaczenie pisma jw.

7. Bilet kolejowy Józefa Brandt z podróży z obozu Durchganglager Friedrichsfeld koło Wesel do Dąbrowy Górniczej.

12.06.2017 Złożono kwiaty pod pod tablicą upamiętniającą Pielgrzymkę Papieża

Tablica upamiętniająca wydarzenie

Tablica upamiętniająca wydarzenie

Z inicjatywy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej wraz z Oddziałem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Trzecią Pielgrzymkę Papieża.

W związku ze wspomnianą Podróżą apostolską Ojca Świętego do Polski, obchodzimy dziś także 30. rocznicę wizyty Jana Pawła II na Westerplatte. W homilii skierowanej do młodzieży zgromadzonej na półwyspie papież przypomniał: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".

08.06.2017 Muzeum II Wojny Światowej pozyskało kolejne pamiątki

Darczyńcy, pani Czesława Szablińska i pan Jacek Świs, Prezes Stowarzyszenia Traugutt.org

Darczyńcy, pani Czesława Szablińska i pan Jacek Świs, Prezes Stowarzyszenia Traugutt.org

Kolejni darczyńcy zgłaszają się do naszej placówki, aby przekazać pamiątki pochodzące z okresu II wojny światowej.

„Czekaliśmy półtora roku, aby ten dar mógł trafić do dobrego Muzeum i w dobre ręce” – powiedział dzisiaj pan Jacek Świs, Prezes Stowarzyszenia Traugutt.org podczas oficjalnego przekazania wyjątkowego radionamiernika używanej najprawdopodobniej przez żołnierzy Wileńskich Brygad Armii Krajowej.

Nowy obiekt przekazała Muzeum pani Czesława Szablińska, mieszkanka Wilna, której przodkowie byli żołnierzami AK. Wojskowa radiostacja produkcji niemieckiej została wydobyta z ziemi we wsi Łopatowszczyzna, w okolicy Bogusz na Wileńszczyźnie. Radiostacja należała do Czesława Zdankiewicza (ps. Świerk).

„Ten przedmiot ma wartość emocjonalną. Dziękujemy za zaufanie. Będziemy tą pamięć odtwarzać. Za tym, co fizyczne zawsze stoją ludzie i opowieści, a także polska pamięć o przestrzeni wojennej i powojennej. Dołożymy starań, aby ten przedmiot odzyskał swoją historię i blask” – powiedział dr Tomasz Gliniecki, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Darczyńcy przekazali również wspomnienia księdza Zdankiewicza, w których dzieli się swoimi relacjami dotyczącymi, m.in. aresztowań, osadzenia w więzieniu, a także transportu na wschód, do łagrów.

01.06.2017 Apartamenty przy Muzeum II Wojny Światowej

Konferencja prasowa fot.Mikołaj Bujak

Konferencja prasowa fot.Mikołaj Bujak

Zapraszamy Państwa do nowoczesnych pokoi i apartamentów położonych w starej, malowniczej części Gdańska nad rzeką Motławą. Doskonała lokalizacja pozwala skorzystać ze wszystkich największych atrakcji w mieście a przede wszystkim pozwoli na spędzenie więcej czasu w naszym Muzeum.

W ofercie Muzeum II Wojny Światowej znajdują się 22 miejsca noclegowe w 8 komfortowo i nowocześnie wyposażonych Pokojach oraz Apartamentach. Po sąsiedzku znajdują się liczne zabytki, kawiarnie, restauracje oraz sklepy. Część hotelowa, poza pokojami i apartamentami, oferuje swoim gościom ogólnodostępną kuchnię z pełnym wyposażeniem, patio zewnętrzne oraz podziemny parking.

Komfortowe pokoje z bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz telewizją kablową wyposażone są w pościel, ręczniki, suszarkę, żelazko oraz deskę do prasowania. Pokoje przeznaczone są dla dwóch osób z możłiwością do pojedynczego wykorzystania. Do dyspozycji Gości udostępniamy kuchnię z pełnym wyposażeniem.

Dwupoziomowe apartamenty idealnie sprawdzą się dla podróżujących w większym gronie. Apartamenty posiadają sypialnie, pokój z biurkiem do pracy, pokój gościnny oraz dwie łazienki z prysznicem i wanną. W salonie znajdą Państwo w pełni wyposażony aneks kuchenny (płyta indukcyjna, zmywarka, czajnik elektryczny, lodówka, szkło, garnki, sztućce), sofę, dużą szafę oraz telewizor LCD. Apartamenty są klimatyzowane.

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ!


01.06.2017 Nowi wicedyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej

Spotkanie dyrekcji z pracownikami MIIWŚ.

Spotkanie dyrekcji z pracownikami MIIWŚ.

Dr Tomasz Gliniecki i mgr inż. Przemysław Kowalczuk zostali nominowani na p.o. wicedyrektorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dr Tomasz Gliniecki, jako drugi zastępca dyrektora będzie odpowiadał za Dział Zbiorów, Dział Edukacyjny i Dział Konserwacji. Dr Tomasz Gliniecki (ur. 1967), historyk, pedagog, dziennikarz. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Zajmował się dziennikarstwem i mediami regionalnymi, m. in. koordynował działania redakcji „Dziennika Bałtyckiego” w woj. elbląskim, zarządzał redakcjami „Dziennika Elbląskiego” i bezpłatnego tygodnika „Nasz Elbląg”, a także był redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”.  

Posiada umiejętności i praktykę zarządzania strategicznego, odbył kompleksowe szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego.

W latach 2010-2015 kierował sferą edukacji i promocji w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.Stworzył autorski pakiet zajęć muzealnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pt. „Elbląg XX wieku”, który prezentowano wśród najbardziej innowacyjnych działań edukacyjnych w polskich muzeach.

Uczestniczył w wielu działaniach naukowych i popularyzatorskich m.in. w projekcie „Żuławy w 1945 roku”. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych, prawie sto recenzji książek historycznych, niebawem ukaże się jego kolejna pozycja książkowa nt. wojny.

Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Był delegatem na I Kongres Muzealników Polskich. Uczestniczył w pracach nad strategiami rozwojowymi samorządów w dziedzinach kultury i turystyki, projektami tworzenia szlaków kulturowych oraz monetyzacji turystyki historycznej w regionie południowego Bałtyku.

Mgr inż. Przemysław Kowalczuk, jako trzeci zastępca dyrektora będzie odpowiadał za Dział Techniczno-Inwestycyjny, Dział Administracyjny, Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych oraz BHP z Administratracją Bezpieczeństwa Informacji. Mgr inż. Przemysław Kowalczuk jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Doświadczenie zawodowe zdobył w trackie uczestniczenia w wielu inwestycjach budowanych w różnych obszarach m.in. budownictwie kubaturowym, przemysłowym, hydrotechnicznym. W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcje Kierownika Projektu, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów, posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej.