Wersje językowe: PL EN

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2015 roku realizowało specjalny program edukacyjny skierowany do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych, nawiązujący do wystawy czasowej Muzeum „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.


Głównym celem edukacyjnym warsztatów było wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi historią z II wojny światowej wśród uczniów szkół podstawowych poprzez atrakcyjne zadania. Podczas zajęć  mogli dowiedzieć się, że służba żołnierzy nie wiązała się jedynie z walką. Większość czasu poświęcali na mozolne, codzienne zajęcia takie jak: przygotowywanie posiłków, dbanie o oporządzenie, czyszczenie sprzętu, utrzymywanie higieny, a wszystko to odbywało się zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach.

Warszataty "Żołnierska dola" prowadzone przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej. Fot. Roman Jocher
 
 
 
 

Pracownicy Muzuem II Wojny Światowej podczas prowadzenia warsztatów. Fot. Roman Jocher


Dzięki zadaniom do wykonania podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z umundurowaniem i wyposażeniem żołnierzy polskiej i innych armii walczących w czasie II wojny światowej oraz dowiedzą się jak wyglądało ich życie codzienne. Pozwoliło to na ciekawe i aktywne poznanie zagadnień, który nie są poruszane na lekcjach historii, a miały znaczący wpływ na losy żołnierzy i ich zmagania na froncie.

Więcej informacji o wystawie "Żołnierska dola" znajduje się na podstronie o wystawach czasowych.