Wersje językowe: PL EN

"Podróż w czasie". Ukończona część wystawy głównej Muzeum przeznaczona dla dzieci

"Podróż w czasie" to ukończona już część wystawy głównej Muzeum przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia. Jest to rekonstrukcja mieszkania warszawskiej rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej oraz tuż po jej zakończeniu. Zmieniające się elementy wystroju wnętrza mieszkania są odbiciem zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej okupowanego i walczącego kraju. Uzmysławiają one zwiedzającym pogarszające się z roku na rok warunki życia egzystencji, narzucone przez okupanta rygory, ale także sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami. Ważnym wątkiem opowieści jest los ludności żydowskiej, egzemplifikowany losem przedwojennych żydowskich sąsiadów. Podróż przez lata okupacji odbywa się z pięcioosobową rodziną Jankowskich. Do stworzenia jej historii użyte zostały typowe elementy wojennych biografii polskich inteligentów.

Mieszkanie warszawskiej rodziny, 5 września 1939 r. - część wystawy Muzeum dla dzieci "Podróż w czasie", fot. R. Jocher.