Wersje językowe: PL EN

Pomysł utworzenia placówki muzealnej przedstawiającej losy Polski w latach 1939–1945 na szerokim tle europejskim zaprezentował Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w grudniu 2007 r.

1 września 2008 r. Premier Donald Tusk na stanowisko Pełnomocnika ds. Muzeum II Wojny Światowej mianował prof. dr. hab. Pawła Machcewicza i powierzył mu przygotowanie koncepcji muzeum. 26 listopada 2008 r. rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego powołano Muzeum II Wojny Światowej. Na siedzibę placówki wybrano Gdańsk — miasto, w którym wybuchła wojna.

"Nieprawdą jest, że historycy wiedzą wszystko o II wojnie światowej. Nieprawdą jest, że wszystkie problemy tego okresu zostały już rozwiązane. Duża część społeczeństwa nie jest świadoma opinii przyjętych przez historyków... Dlatego potrzebujemy nie tylko opracowań dotyczących II wojny światowej, ale także wystaw, multimediów, środków, które pozwoliłyby na przekazanie tego, co wiemy o tym kataklizmie. Dlatego potrzebujemy Muzeum II Wojny Światowej."                  Norman Davies

 
 
 
 

Niespełna rok później, na Westerplatte, podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Premier podpisał Akt Erekcyjny muzeum oraz otworzył wystawę plenerową „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jest to zadanie ciągle aktualne, ponieważ pomimo upływu ponad 70 lat od wybuchu II wojny światowej, nie ma w Europie muzeum, które w sposób całościowy ukazywałoby przebieg i charakter tego konfliktu.

Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej zostanie położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowić będzie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Celem takiego ujęcia tematu jest oddanie wyjątkowości doświadczenia II wojny światowej, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.

 

ZOBACZ TAKŻE

  • Historia Muzeum
    Historia Muzeum Historia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentuje najważniejsze...
    Więcej
  • Wystawa główna Muzeum
    Wystawa główna Muzeum Wystawa główna Muzeum będzie jedną z największych wystaw prezentowanych przez...
    Więcej